Material per a l’alumnat

Refranyer Carnestoltes

Compendi gramatical (Bàsic 1)

Els grups d’aliments (imatges)

Exercicis de repàs B1

Exercicis de repàs B1 (solucionari)

Cançons de Nadal

Les festes de Nadal (2016)

Les festes de Nadal (resum 2016)

Comprensió oral i lectora B1

Tasques orals d’avaluació B1

Anuncis